Høgt på min Pegasus med penn i handa,

skodar eg ned på den gamle jorda

der ørsmå kryp med smålege knep

freistar stogga dei frie orda.

Klodrian

Tilbake til ord for dagen