Det er noe rart med politikerne våre
som herjer i media nå i valgåret
De tenker alltid på
hvordan de skal få
de andre partier mest mulig såret.
For oss er det den store plagen.
Musikk: Plageånden som går
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen