Slutt!

Ja no hi det skjedd det vi frykta mest:
Foreninga lagt i grava.
Om tirsdan det va begravelsesfest,
vi alle var skrytepava.
Vi skryta om ditt og skryta om datt,
vi dansa og sang så kveld ble til naaatt.
Og vil du no hør ka medlemman saaaaa?
 "Trist at det no e nedlagt".
 

 For no går vi da å surre omkreng
og veit itj ka vi ska finn på.
Foreninga va det faste refreng,
vi satt der med gråe hårstrå.
Vi mimra om stort og mimra om smått
og tenkte på minner vi hadde fååått
Og vil du no høre ønske vårt nooooooooo?
”Gi oss ei ny kantine”
 

 Ja ønske vårt e ei real kantin,
ei sånn som vi hadd i Tyskland
   Der gutan kan ta med kjærrengan sin,
til musikk fra scenens jazzband
Bak disken der ska dæm stå på geledd,
de fineste damer pyntelig kleeedd.
Og hvem tror du vi ønsker oss deeeeer?
   Gjerne de "overmodne”

Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen