Stafettveksling.
Det gamle år er gammelt blitt,
og viser her fram barnet sitt,
som i dag har tatt de første skritt,
i det nye årets farefulle ritt.
Ingen kan si, hva det vil gi,
av gleder eller sorger.
Men la oss sammen be, om trygghet og fred,
for hver eneste sliten verdensborger.
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen