Bonden fra Hegra var dritlei Torino,
og feig som han er, han tør itj å sino.
Men tok med seg kona,
og to andre bona,
og hadde det kos på hjembygdas kino.
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen