Den gamle veteran.
Han sitter og skryte om året sjuogfør,
da var han i Tyskland som barsk sjåfør.
Han skryter og dikter de feiteste skrøner,
om jeepen på to gjennom landsbygdas dorfer,
så lufta vart stinn av kalklende høner.

Klodrian

     Tilbake til ord for dagen