Den gamle soldat.
       Det hender iblant jeg får lyst til å skrive,
       om den gang i Tyskland som norsk soldat.
       For dette var nok et minne for livet,
       vi opplevde mye som ung krabat.

      De eldste av gutta har rundet de åtti,
      seksti år etter, ja, det har gått fort.
      I disse år har det vært mye godt i,
      masse er opplevd og mye er gjort.

      Erfaring vi manglet, ja det vil jeg mene,
      om jenter og den slags på fremmed sted.
      Noen der hjemme var Bjørg og Helene,
      for de har han sikkert avlagt en ed.

      Brev ble nok sendt til slekt og venner,
      om dagens agenda fra dag og natt.
      Et kjærlighetsbrev til by og grender,
      beretning fra gutten om ditt og datt.

      Jeg føler i dag vi gjorde vår plikt,
      fra fem år i krig, nå følte vi gleden.
      Vi var der for å løse enhver konflikt,
      og gjøre vår innsats for freden.

      Og her nå til slutt så vil jeg berette,
      han Ola kom hjem med forstand og vett.
      Og sikkert der hjemme der fant han sin rette,
      og dager derpå ble helt komplett.
    
 April -07 Einar Dalsaune
                                                     
Tilbake til ord for dagen