Før var ørbuen av de vante planter,
som vokste langs alle elvekanter.
Det gikk jo så fort
at busken kom bort.
Den ble ofret på  strømforbrukets alter.
Musikk: Veslemøy Solberg: Lyset
Les mer om ørbuen her
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen