Brødet
Det hender av og til, at noen går seg vill
og gjør seg selv fortred, da selv de vil ha fred.
Slik hendte det forleden, en mann fikk føle heten.
Og svidde slemt sin bak, da i en kurant sak.
Han var på kort visitt, et sted hvor alle fritt
kan gjøre hva de trenger.
Han hadde lyst til røk, men det var ingen spøk,
for under setet inn, var tømt en slump bensin.
Han tente glad sin pipe, med fyrstikk av å ripe,
og så som nummer to, han kastet den i do.
Det ble et svært rabalder, slik som når bomben faller,
og huset fløy i luften, og like høyt fløy duften.
Ut ilsomt konen kom, og så seg fryktsomt om.
Hva er det du bedriver??
Hans svar var kort og greit, jeg var på do og dreit.
Men brødet hadde gjæret, så huset fløy i været,
og jeg fikk følge med.

Musikk: Birgitte Grimstad og Erik Bye: Daglig brød

Einar Dalsaune
 
Tilbake til ord for dagen