Min kropp trenger litt pleie og omsorg,
og bryr seg svært lite om Rosenborg.
På Røkkeløkka,
sto de å trøkka
Gikk ikke bra for vår klubb  MFK.
Ja, slik kan det gå .
Nå sørger vi med dem i deres sorg
Musikk: Bjarne Liens Kvartett: Hilsen til Molde
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen