Refleksjoner etter påske.

Nå har han gått påskens mange runder,
med bakglatte ski og annet plunder.
mens kona satt rolig -
- det er helt utrolig:
Hun omskapte blomster til kosehunder
.

                            Klodrian
                                          Tilbake til ord for dagen