Gnieren fra nedre Frøskattsti,
tviholder på  bil
`n, og han har våre penger på si.
Men våre penger,
han ikke trenger.
Det tror heller ikke byens politi.
Musikk: Alf Cranner: Hei gamle gnier
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen