I dag hadde ikke Polen det lett.
Plassert på en kanonlavett
ble Kaczynskis kiste
brakt til hans hvilested,- det siste.
Båren ble kjørt gjennom Krakows lange gatenett -
mens tusener av folket sto langs ruta tett i tett.
Gravfølget måtte hele veien gå
og alle sto langs ruta og så.
Vi bøyer oss i ærbødighet og deltar i sorgen vi også.
Musikk: Copin:Sørgemarsj
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen