Noen ser på barn som handelsvare,
det kan vi ikke bare bortforklare.
Vi kan ei holde kjeft,
om denne geskjeft.
Her må det gis straffer som er harde.

Musikk: Sakarina: Handelsboden
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen