Den gang jeg kjempet om førsteplassen
i den gamle musikkskoleklassen.
Da måtte jeg gå,
bak og på skrå,
bak mannen som blåste på messingbassen.
Musikk: Alte kameraden
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen