Blåbærtid
Jeg ser dem i lia - kvinne og mann,
nå er de på bærtur, alle som kan.
Jeg tenker som så,
der tua er blå,
der må jeg kom først med mitt spann.

  Klodrian                                    Tilbake til ord for dagen