Falske venner sier: "Krava altfor svær".
Gode venner gir meg: Rose og blåbær.
Og har du en venn,
så hold fast på den
for gode venner vokser ikke på trær.
Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen