Avslutningsfest
for Tysklandsbrigadenes Veteranforening, avd Trøndelag på Luftkrigsskolen 8. mai 2007.
(Vi beklager delvis dårlig kvalitet på bildene, - det skyldes fotografens feilvurdering av lysforholdene)

Dette var den endelige punktum for Avd. Trøndelag som ble vedtatt nedlagt på foreningens årsmøte 3.3.2007. 

Det valgte avviklingsutvalg hadde gjort en god jobb og inviterte medlemmene til denne markering av nedleggelsen. En skår i glede var det dog at de ikke hadde tatt konsekvensen av å invitere så mange mennesker uten å ha tilstrekkelig store lokaler. Det var dessverre mange som ikke fikk plass.

Men for de omlag 200 som var så heldig å bli med ble det en festlig kveld.
Det som kanskje ikke alle tenkte på var at det hadde ikke vært noen forening å legge ned hvis ikke en framsynt mann hadde startet foreningen. Og den mannen var foreningens grunnlegger og mangeårig formann Odd Walseth.
 Det var Odd Walseth som satte seg i spissen og startet forening for 20 år siden. Ikke bare at han startet forening, men han skapte ei trivelig forening der alle trivdes og fant seg godt til rette. Derfor ble den da også Norges største forening.
Han hadde masser av ideer om virksomheter og tiltak, - og han satte dem ut i live, - og delvis fungerer de fremdeles: Minnemedaljen, fanen, månedlige medlemsmøter med lødig program, sangkoret ”Antonene”, trimmen, turer til HV senteret i Haltdalen, etterpåsketurer til Stugudal, bussturer både innenlands og utenlands for å nevne noen av tiltakene.
 Odd hadde gode kontakter og etablerte et utmerket godt forhold til høyeste hold innen Forsvaret.  Den goodwill han opparbeidet for foreningen innen forsvaret kan vel vanskelig verdsettes høyt nok.
Odd Walseth er et eiegodt menneske med et hjerte som banker for  Tysklands-brigadenes Veteranforening avd. Trøndelag.

 
            Veteranforeningens grunnlegger, Odd Walseth og hans sønn Lasse.

                                         ----------------------------------------------------
        Men nå har vi foregrepet begivenhetenes gang. ..

             Festen startet i auditoriet der medlemmene og innbudte gjester hadde tatt plass


  Formann Wold åpnet med å ønske velkommen til denne avslutningsfesten i anledning avd. Trøndelags nedleggelse og orientering om kveldens program. 

 Første innslag i underholdningen var en duo fra slagverksgruppa innen divisjonsmusikken. Riktignok står det i en innstilling fra Forsvarskomiteen til Stortinget (Innst.S.nr.342) at "Forsvarets distriktsmusikkorps Trøndelag (Trondheim) videreføres som Luftforsvarets musikkorps",  men for den menige mann er det, og blir det aldri annet en Divisjonsmusikken
 
                         De viste at det går an å lage variasjoner også på tamburtrommer.


Da de gikk over til xylofon og marimba fikk vi høre hvilket register perkusjonistene rår over, de spilte både muntre og høytidelige komposisjoner.

Guttene var full av humor - bl.a fortalte en av dem i spøkefulle vendinger at han i en drøm hadde fått tildel foreningens diplom og ur.

Neste innslag i underholdningen var absolutt av det humoristiske slaget, for da kom Ole Magnar Morken fra Skaun Artikailleri og strødde om seg med fornøyelige historier og forsamlingen lo så tårene trillet

                                                       
  Ole Magnar Morken.
Antonene var selvfølgelig med denne gangen også og ga til beste flere sanger under ledelse av Gunnar Sommer.

                                                                Antonene i aksjon

Så ble det gitt anledning til å komme med hilsninger, og førstemann ut var:

                                  Sjef for HV-12 Komandør Lyder Karlsen

         Nestemann var  Leder i Trøndelag TFNVF (Trøndelag FN-veteranforening)og Styremedlem i FNVLF (FN veteranenes landsforbund) Svein Dyrvik.

 

          Svein Dyrvik hedret det siste styret og tidligere formenn med en blomst til hver.

Tilslutt var det formell overrekkelse av fanen til sjef for Rustkammeret i Trondheim, Birger Heyerdahl.

Dessverre ble ikke forsamlingen bedt om å reise seg, men Ketil Kroppan viste likevel korrekt
                                          oppførsel  ved å innta rettstilling

                Birger Heyerdahl har overtatt fanen med lovnad om å ta godt vare på den

Det er vår, og mange andres mening, (bl.a. diskutert på "trimmen") at dette ble en flau forestilling.  Det burde vært gjort  med stil og verdighet. Vi var tilstede da avd. Fosen overleverte sin fane til Ørland Hovedflystasjon, og der ble overleveringen gjennomført med den ærbødighet veteranenes samlingsmerke fortjener. (Se "nytt fra foreningene" i menyen) 
                                   -----------------------------------------------------

Formann Wold avsluttet samlingen i auditoriet og ønsket velkommen til festmiddagen i spisesalen med forutgående aperitiff.

I spisesalen var festbordet dekket og forretten servert.

                                              
Gjestebordet

                                    Gjestebordet sett fra venstre

     Formann Wold ønsket velkommen til bords og refererte menyen:
                            Husets ørretroulade fylt med skalldyr
                       
Urtekrem, marinerte vårsalater og asparges.
                                            Toast melba 

                                                ****
                     Indrefillet av edelsvin bakt i parmaskinke
                  
Sesongens primører, selleri og tomattimbal
                        
Duchessepotet og mild peppersaus

                                                
****
                                    Mocca chreme bruleè
                    
Rabarbra og jordbærsorbet, marinert frukt
                                         Hippengarnityr

                                                 ****
                                             Kaffe avec

                                                
****
                                                Viner:
                                 
Hvitvin - Caneletto grigio
                                         Rødvin - Amador

                        ----------------------------------------------

Tradisjonen tro var det Kongens skål, denne gang ved Sjef for Luftkrigsskolen,
                                    oberst Kristian Lund


              Oberst Kristian Lund utbringer Kongens skål.
                            Deretter ble Kongesangen sunget


Det var en trivelig og munter stemning ved bordene. Her ser vi mange kjente
ansikter

                                            -----------------------------------

  Etter at forrett og hovedrett var inntatt var det flere taler før desserten ble servert

I sin takkformatentale flettet Per Berge inn mange tanker omkring Avd. Trøndelag, både den tid som var gått og mulig framtid.

                                    
Per Berge takker for maten

   Mens  kaffe og noggo attåt ble inntatt ved baren ble salen ryddet og så spilte 
   "Ranheimsgutan"  opp til dans, og de spreke veteraner var raskt ute på gulvet.
  Og har de ikke sluttet så danser de vel ennå ---------

           
Kjellaug Eriksson og Tor Hernes var blant de første på dansegulvet .

                        ----------------------------------------------------------------------
              Hermed konstateres at Avd. Trøndelags endelige punktum er satt.

Tekst og foto: Johan Gisetstad