I dag er voksevilkårene høy,
og trønderbonden synes det er gøy.
Han håper hvert år,
at han engang får,
store avlinger av potet og høy.
Klodrian
Tilbake til ord for dagen