Einar Gerhardsen                    Kristofer Uppdal
To frontfigurer i Landsorganisasjonen
Arbeidernes frihetsdag
Opp, alle jordens bundne treller,
opp, I som sulten knuget har
Nå drønner det av rettens velde
il siste kamp der gjøres klar.
Alt det gamle vi med jorden jevner,
opp slaver nå til frihet frem.
Vi intet var, men alt nå evner
til rydning for vårt samfunns hjem.
refr.: Så samles vi på valen,
seiren vet vi at vi får
og Internasjonalen skal
få sin folkevår!
Musikk: Odd_Børretzen og Margaret Skjelbred: Internasjonalen
osv
oversatt av  Olav Kringen