De gamle hadde respekt for Guds makt,
de sto trofast ved den gamle pakt.
De slo seg til ro
med den gamle tro.
Her lytter kårfolket på dagens radioandakt. 
Musikk: Annbjørg Lien: Andakten
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen