Alle dei andre.

Dei er så flinke dei andre,

dei frelsar naturen og jorda,

- formar dei rette orda.

Det er slikt som eg ikkje meistrar 

 og  eg skjønar med kvart -

- eg blir aldri som dei -

so eg må væra som eg vart.

Klodrian

Tilbake til ord for dagen