Å ta sjansen er veien til frihet
Å ta sjansen er veien til frihet.
Å le er å ta sjansen på å vise klovnen i seg.
Å gråte er å ta sjansen på å vise følelser.
Å møte andre mennesker er å ta sjansen på å involvere seg.
Å uttrykke følelser er å ta sjansen på å vise sitt sanne jeg.
Å fortelle sine ideer og drømmer er å ta sjansen på å miste dem.
Å elske er å ta sjansen på å ikke bli elsket.
Å leve er å ta sjansen på å dø.
Å håpe er å ta sjansen på skuffelser.
Å forsøke er å ta sjansen på å misslykkes.
Men sjanser må tas, fordi den største faren i livet er
å ikke ta sjanser i det hele tatt.
En person som ikke tar sjanser på noe,
gjør ingen ting, har ingen ting, er ingenting.
Han unngår lidelser og sorger,
men han kan simpelt hen ikke lære
å føle, forandre, vokse, elske, leve.
Musikk: Marianne_Borhaug og Hedi Tone: Å leva det er å elska
Ukjent forfatter
 Tilbake til ord for dagen