Soldatboka til feldwebel Werner Praefcke,
ble funnet liggende i ei veske.
Sammen med bilder
fra familiegilder.
Et minne av de mest groteske.
Musikk: Sørgemars
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen