Vår!

Når "hoven" i veikanten står,
jeg husker som var det i fjor
den barnslige glede det var
å sette en bukett på bordet til mor.

Klodrian

Tilbake til ord for dagen