Påskemorgen slukker sorgen.
 Maria hadde sørget og grått.
Den tredje dagen,
hun gikk til graven.
 Da møtte hun brått
en engel som sa:
"Han er ikke her; han er oppstått."

Fritt etter Mark.16.1-6

Klodrian
     Tilbake til ord for dagen