Hilsen fra "RadioGutta" i Caterham Barracks Schleswig. Les herI disse dager, nærmere bestemt natten mellom 27.og 28. april er det 65 år siden RAF gjorde forsøk på å senke det tyske slagskipet Tirpitz som lå forankret innerst i Fættenfjorden på Skatval i Nord Trøndelag..
Angrepet ble en katastrofe for de engelske flygerne: 5 av de 40 flyene som deltok havarerte og mange unge og begavede menn fra England og andre kanter av verden måtte gi sine liv i forsøkene på å stoppe nazivanviddet.
Vi har tidligere skrevet et innlegg om dette, men på grunn av at vi nå har funnet flere interessante opplysninger, tar vi det fram igjen. Det nye stoffet er satt inn på slutten av innlegget. Les her 

Fra Terje Sternberg har vi fått en tale av Hans Børli. Hans Børli (1918-1989) er en kjent dikter, ofte kalt "skogens dikter". Hans litterære produksjon strekker seg over tidsrommet 1933-88, fra han debuterte i Kongsvinger Arbeiderblad med skolestilen "I snestorm og kulde" til hans siste, retrospektive verk, "Med øks og lyre". I alt ble det 21 diktsamlinger og 6 prosabøker. En diktsamling, en dagbok med aforismer/essays, samt en roman er utgitt post mortem. Hans Børli skrev forøvrig et par uhøytidelige skuespill og bidro med fortellinger, dikt og noveller i flere aviser og tidsskrifter. Dessuten var han en flittig brevskriver. Hans Børli er oversatt til flere språk og har mottatt flere litterære priser. Les mer


En takk til  Einar Dalsaune for at han har fulgt vår oppfordring om å sende oss stoff, her minnes han fredsvåren på Røros 1945. Les mer her


Terje Sternberg fra Kongsvinger, f. 24/11-1925 har skrevet en interessant artikkel om sine  Minner fra frigjøringsdagene 1945. Les mer her


Einar Dalsaune på Hamar har send oss denne fine beretningen om
varmt vennskap som varer livet ut 
Les mer her

Dalsaune har en poetisk åre og har også bidratt med fine dikt i "ord for dagen"


Da krigen kom til Hegra.
Johan Gisetstad forteller hvordan han som 13-åring opplevde aprildagene i 1940
Les mer her


Permisjonsreise til Belgia i mai 1947.
Kåre Forbord forteller om sine opplevelser da han var på 10-dagersperm i Bryssel.
Les mer her


Tanker ved ei grav. Klikk her
En ukjent forfatter har sendt oss dette innlegget.


Oppdrag: Senk «Tirpitz ! ».  Klikk her
Dramatisk beretning om da det engelske bombeflyet Halifax W 1053 etter angrep på "Tirpitz" krasjlandet ved Elverumgården i Markabygda i Levanger kommune, og om minnestund ved bautaen i 2004.
Av Asbjørn Haugdahl


Oppdrag: Senk «Tirpitz 2 ! ». 
Da jeg leste Asbjørn Haugdahls dramatiske beretning om de engelske flygerne som styrtet med sitt Halifax- fly W 1053 ved Elverumgårdene i Markabygda i Levanger kommune, kom jeg i tanker om hvordan jeg opplevde angrepene på Tirpitz.  Les her.
Av Johan Gisetstad


Solunger blant de første okkupanter. Klikk her
Fortelling om hvordan en Solung opplevde å være okkupasjonssoldat i Tyskland i Brig 471.
Av Terje Sternberg, Kongsvinger


Åse Gjerde forteller om Tysklandsbrigaden. Klikk her
Av Åse Gjerde. Mosvik


Dramatisk etterkrigshistorie og en eventyrlig reise for unge gutter fra Norge.  Klikk her
Av Einar gjerde, Mosvik  


Transportkompaniet 472.   Klikk her
Beretning om Transportkompaniet i Brig 472
Av Johan Gisetstad.  


Send oss stoff ! :::

Vi oppfordrer nå alle lesere, fra hele vårt vidstrakte land, enten de er veteraner eller ikke, om å  sende oss stoff som har tilknytning til brigaden og krigstiden for øvrig,  helt fra 9. april 1940 til  fredsdagene i 1945.  - du har kanskje noe minner fra brigadetiden som kan
 være av interesse, -  spennende eller artige tildragelser om  tjenesten - manøvrene -
 maten -  svartebørsen -  hjemlengselen - fraterniseringen  o.s.v. Det finnes sikkert mange
 minner fra den  tiden. Det er vel også mange som sitter med gode minner fra tiden i
 veteranforeningene:
Møtene,  turene og det  trivelige samværet med gode venner.
    Nå er det snart vi som er gamlest og husker lengst bakover i tid.  En så fundamental
  forandring og utvikling på alle områder over så kort tid er det vel ingen annen generasjon som har opplevd.
 Derfor er det viktig å ta vare på det vi husker fra vår barndom og ungdom før det er for sent.  Vi sitter inne med haugevis av gode (og kanskje også dårlige ) minner som er verd å dele  med andre.
 Stoff om  leveforholdene i byen og på landsbygda, - i nord og sør, fra  1900 til 1940, om
 helse, sosialt samvær, gjensidig omsorg m.m. er absolutt aktuelle tema som hjemmesiden
 kan behandle.
 Vi etterlyser også stoff om de samme tema slik de oppleves i dag. Alt har interesse; skriv det ned  og send det til  redaktøren.
Vil du ha ditt innlegg anonymt på siden så får du det,  men redaksjonen må ha ditt navn.

Alt stoff sendes enten som vanlig post til redaktøren  J.Gisetstad, 7520 Hegra  -
 eller E-post:
redaksjonen@tysklandsbrigaden.org :::

Tilbake til framsida