Mel.:Stenka Rasin

         Lytt når gammelbikkja bjeffe”
         er et velkjent visdomsord.
                Modne folk kan mangt om mye.
      Livserfaringen er stor.

   Tradisjonene vi kjenner,
          bred erfaring har vi fått.
            Fedrearven må ei glemmes,
            om et folk skal få det godt

            Livet byr på større gleder,
               enn på stress og mas og kav.
                    Bruk naturen, sats på vennskap,
       det får alle glede av
.

          Vi har opplevd trange tider,
               har sett armod ,krig og nød.
                 Har sett nordmenn slite streve,
           for å skaffe daglig brød.

         Vi er mange, vi vet mye,
               vi har kunnskaper om mangt.
               Bygg på eldre folks ressurser,
         og de unge vil nå langt.

           Vi har levd i mange vårer,
            har fått rynker, sølv i hår.
             Men et hjørne i vårt hjerte,
        fyller fortsatt atten år.
          
I Hildrum  
             
Tilbake til ord for dagen