Løsning på påskelabyrinten:
Han bodde i en by som Trygves sønn grunnla: Trondheim
og bodde der så lenge han levde.
 Det meste av tiden han bodde et sted
   det var noe storviltaktig ved.
Elg:  Elgveien  
Var  med på turer, tok gjerne en fest, men ei på galeien.
Avholdsmann
På slutten fikk han hjelp av sykepleien:
  Nidarvold sykehjem
Riktig svar er :
Odd Walseth som bodde i Elgveien i Trondheim, og tilbrakte sine siste dager på Nidarvold sykehjem
--------------------------------------------------
Førstemann som løste gåten var

Magnar  Brå
Vi gratulerer!
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen