Klimaendring?

          Når dråpen på istappen henger
     jeg øyner et håp om å få det jeg trenger.
      Et mildere klima for gammel rekrutt,
      så krig kan byttes mot fred tilslutt. 

                    Klodrian
             
Tilbake til ord for dagen