Dagene kommer.

Lønna har steget med noen prosent,
alt monner da litt om senn.
Det merkes så lite å være skribent,
men vi står på og bruker vår penn.
Vi greier oss godt både jeg og du,
til daglig i tidens jag.
Alt er perfekt skal vi komme i hu,
når vi våkner og står opp hver dag.

Einar Dalsaune.                     Tilbake til ord for dagen