Den gode kriger?


En Einbecksoldat av de sløve
ble satt på en avslørende prøve da sersjanten spurte:
"Hva vil du gjøre når du skal fienden uskadeliggjøre”
Da tar vi en masse beer på "Goldener Løwe"

Tilbake til ord for dagen

Klodrian