Han gikk og plukket bær, den gamle mann.
(og historien er helt ekte og sann.)
Han snublet og datt,
og mistet sin hatt.
Men reddet sine fulle blåbærspann
Musikk: Hanne Krogh: Blåbærturen
Klodrian
 
Tilbake til ord for dagen