8.mai - Frigjøringsdag 1945

Den 8. mai 1945 ble vårt vakre land igjen fritt etter 5 års tysk okkupasjon.
Med takk og ærbødighet minnes vi de som ofret livet for å gjøre det mulig.

Fagert er landet du oss gav,
Herre, vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
Soli ho sprett og ho glader,
Signar vårt land i nord og sud,
Soleis di åsyn lyser, Gud,
Yver vårt Noreg i nåde.
A.Hovden

Tilbake til ord for dagen