1.mai


                                       Arne Paaske Åsen

"Din ungdom er gitt deg til odel og eie
du skal ikke høkre den bort
men være den tro så den åker du pløyer
kan gro når din gjerning er gjort,
Den er ikke evig. Du kan ikke vente
bestandig å eie dens ild
Men kjemper du for den, og er du den verdig,
så blir den så lenge du vil.
Din ungdom er skatten du aldri kan øde
... hvis ikke du låser den ned.
I krevende strid vil den tindre og funkle
– men smuldre i dagenes fred.
Du kan ikke spare på ungdommens krefter
og ha dem til senere år.
Men bruker du dem, skal du kjenne de vokser
evindelig vår etter vår.
Nå roper en verden: Vi trenger ditt hjerte,
din evne, ditt brennende sinn!
Og fikk du sin ungdom til odel og eie,
så bruk den, sett kreftene inn!!»

Arne Paaske Åsen

Tilbake til ord for dagen